Natuur

Voor de natuur is het belangrijk om weer de mogelijkheid te krijgen om de eigen originele processen, die tot een optimum reiken, te kunnen ontwikkelen en vervolmaken. De mens heeft een enorme impact op die natuur, in een mate die de impact van alle andere organismen overtreft. Andere organismen zullen nooit tot vernietiging van de eigen leefomgeving overgaan, terwijl de mens er toe in staat is. Anderzijds heeft de mens ook de competentie om de natuur de kans te geven en eventueel te begeleiden om de originele processen weer tot ontwikkeling te laten komen.

Om dat te realiseren is er kennis en ervaring nodig. Bij veel van deze vragen kan mensennatuur een helpende hand bieden, bijvoorbeeld in de vorm van coaching, adviezen, lezingen / workshops / cursussen. Je kunt hierbij denken aan cursussen ecologisch beheer van de groene ruimte, herkennen flora en fauna en kennis over de wet natuurbescherming.

Er wordt altijd uitgegaan van maatwerk. Wat heeft jouw organisatie nodig en wat heb jij nodig hebt om eigen antwoorden te krijgen op jouw vragen. Dat betekent dat we een gezamenlijke zoektocht afleggen waarbij we een eigen verantwoordelijkheid hebben. Ik bied kennis, methoden, hulpmiddelen, e.d. aan en jij gaat uitproberen en vervolgens reflecteren om zo tot jouw eigen weg te komen, die je uiteindelijk ook zonder mij verder kunt afleggen.

Kijk op de agenda of neem contact op voor een afspraak.